Epos jannie@optimatrust.co.za
Tel. +27(0)83 236 5736
Faks. +27(0)86 604 9748

Optima Executors (Pty) Ltd

Registrasie nommer 2014/272565/07
Direkteur: JJ Rossouw · MCom · Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) · Geregistreerde Ouditeur

Vind ons op Google Maps
Grondvloer, Audit Alliance Gebou,
53 O'Reilly Merry Straat,
Rynfield, Benoni, 1501, Suid-Afrika

PO Box 12349, Benoryn, 1504, Suid-Afrika