Die bereddering van ‘n boedel is ‘n proses wat deur die bepalings van Boedelwet No 66 van 1965 voorgeskryf word. Ons hanteer hierdie proses.