Welkom by Optima Eksekuteurs

Optima Eksekuteurs spesialiseer in boedelbeplanning, die administrasie van bestorwe boedels, die opstel van testamente en die oprigting en bestuur van inter vivos en testamentêre trusts.

Optima Eksekuteurs lewer ook spesialis dienste aan ander professionele bestorwe boedel praktisyns soos prokureurs, rekenmeesters en trust maatskappye. Hierdie dienste sluit ons unkieke EasyForms program en ons spesialis belastingdiens in.